FAQ

Wat zit er in de testbuisjes?

Hierin zitten vitaminen, mineralen, hormonen, toxische stoffen, allergenen, vetzuren, aminozuren, enzymen, neurotransmitters, ziektekiemen enz. De testbuisjes worden tegen de arm gehouden en dienen als hulpmiddel voor het testen van de spierspanning. De inhoud van de testbuisjes wordt niet ingenomen, geïnjecteerd of op de huid gesmeerd. Het doet geen pijn.

Wat is een spierspanningstest?

Prikkels worden o.a. via de spieren, spiercellen, zenuwcellen en zenuwbanen naar het ruggenmerg gezonden en vandaar naar de hersenen. Hier worden deze prikkels ontvangen en geïnterpreteerd. Het teruggezonden antwoord resulteert in acties zoals: inzetten van een beweging, verandering van lichaamstemperatuur, vrijkomen van hormonen, het uiten van emoties, enz. Een spierspanning test is een afstemming op deze wisselwerking en het testbuisje met een bepaalde stof is de prikkel. Met de polstest wordt met een lichte druk tegen de pols gemeten of het specifieke stof in het testbuisje een reactie geeft. Er zijn twee mogelijkheden:

  • Geen reactie, dit is een sterke test en de spierspanning blijft gelijk = Balans
  • Een reactie. Dit is een zwakke test en de spierspanning verandert = Onbalans

Hoe verloopt de behandeling?

Het start met een gesprek. De eerste keer n.a.v. de door de cliënt ingevulde vragenlijst en de volgende keer n.a.v. stand van zaken, resultaten van de ingezette adviezen. Het onderzoek, het testen van de spierspanning met de testbuisjes is bij voorkeur liggend en gekleed op de behandeltafel. De buisjes laten zien wat de aard en de oorzaak van de onbalans kan zijn. Wat het belangrijkste is wordt als eerste prioriteit aangepakt. Dan volgt de test voor het inzetten van de correcties, ondersteuning van supplementen en/of worden geadviseerd. Dit wordt besproken in het afsluitend gesprek. Na enkele dagen volgt het verslag van de uitgewerkte testresultaten.

Wat neem ik mee naar het consult?

Voor de test is het van belang medicijnen en/of supplementen die worden ingenomen mee te nemen. Bij een vermoeden van overgevoeligheid of intolerantie voor een voedingsmiddel of bepaalde stoffen neem deze ook mee, zodat het voedingsmiddel of de bepaalde stof in deze specifieke samenstelling kan worden getest.

Wordt een consult vergoed?

De consulten voor natuurgeneeskundige kinesiologie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering en vallen onder alternatieve zorg. Voorwaarde is dat er een aanvullende verzekering is afgesloten bij de zorgverzekeraar. Zie voor vergoedingen per zorgverzekeraar Zorgverzekeraars (lvnt.nl)

Ik voldoe aan de gestelde voorwaarden en mijn consulten worden vergoed.

Is de therapeut en praktijk erkend?

Ja, ik ben therapeut Natuurgeneeskundige Kinesiologie en voldoe aan de Voorwaarden om een praktijk te voeren, deze zijn:

  • Natuurgeneeskundige opleiding Totaal Balans
  • HBO opleiding Medische Basis Kennis MBK erkend door Stichting Hoger Onderwijs Nederland
  • Lid van de Beroepsvereniging LVNT
  • Ingeschreven register Beroepsbeoefenaars Complementaire Zorg RBCZ
  • Aangesloten bij Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg. Het centrum voor klachten- en geschillenafhandeling in de Complementaire Zorg  SCAG

Wat is het prioriteitsprincipe?

Ieder mens is uniek en heeft een eigen energiepatroon. Dit basisenergiepatroon ontstaat na de conceptie met de versmelting van het mannelijke zaad en de vrouwelijke eicel. De erfelijke factoren zijn van invloed op deze basisenergie. Hier bovenop komen verstoringen die in de loop van het leven ontstaan bv. ziektekiemen, emotionele trauma’s, voeding, toxische stoffen enz. Als het lichaam deze verstoringen niet kan wegwerken ontstaan er compensatielagen met een aangepaste energiebalans. Bij veel compensaties is het lichaam niet meer in staat haar balans te behouden. Compenseren gaat op den duur ten koste van de vitaliteit en er treden vaker klachten op. Ondanks het feit dat een klachtenpatroon bij meerdere mensen eenzelfde symptomenbeeld geeft, vindt het behandelen van de klachten en de verstoringen voor ieder mens op een andere bepaalde volgorde plaats. Wat het belangrijkste is wordt als eerste prioriteit aangepakt. Opmaat gesneden en individueel.

Welke klachten kunnen er worden behandeld?

Bijna alle klachten en/of chronische klachten van zowel lichamelijke, emotionele als psychische aard komen voor een behandeling in aanmerking. Via de spierspanning-test wordt gezocht naar de achterliggende oorzaak van de klachten. Met de inzet van natuurlijke middelen en/of methoden wordt het natuurlijk herstellend vermogen van het lichaam aangesproken. Dit geld ook voor vage klachten zoals het gevoel niet goed in je vel te zitten. Een behandeling kan ook preventief worden aangewend om de stand van zaken op dat moment te controleren. In mijn praktijk zie ik cliënten van iedere leeftijdscategorie. Bij ernstige klachten vind ik het belangrijk dat de mensen die mij consulteren ook bij hun huisarts zijn geweest. Ik ben geen arts. Mijn werkwijze kan goed samengaan met ander geneeswijzen, regulier of complementair.

Hoeveel consulten zijn er nodig?

In de regel zijn er een beperkt aantal consulten nodig om weer vooruit te kunnen. Belangrijk is dat het zelf herstellend vermogen, met de inzet van het advies, voldoende wordt gestimuleerd om een aanzet te geven voor verbetering van de klachten. Tussen 2 consulten zit vaak een periode van gemiddeld 8 weken. In overleg bespreken of er voldoende vooruitgang geboekt is om te stoppen, of dat er nog meer afspraken nodig zijn. Het kan ook blijken dat het zinvoller is om door te verwijzen. Veel cliënten willen na behandeling nog 1 à 2 keer preventief getest worden met als vraag: Hoe is de stand van zaken?